Добірка запитів у Chat-GPT, які точно полегшать роботу вчителям

 


Chat-GPT – це потужний інструмент, який може допомогти вчителям полегшити та покращити свою роботу. За кордоном уже розробляють методи його використання на уроках і в позакласній навчальній діяльності.

Зокрема, поради щодо того, як використовувати Chat-GPT для створення завдань, тестів, формувального оцінювання, підвищення кваліфікації вчителів, надання учням зворотного зв’язку про виконані завдання тощо, розмістили на сторінці Chat-GPT Insights у Фейсбук, їх автор – Ендрю Герфт. “Нова українська школа” публікує їх у перекладі українською.

Автори зазначають, що важливо не забувати ставити чат-боту уточнювальні запитання, щоб поліпшити результат. Іноді, коли ви близькі до того, що хотіли отримати, корисно перезапустити розмову з новою підказкою.

І. ВЕЛИКІ ОЧІКУВАННЯ

 • Використовуйте формувальне оцінювання, щоб зрозуміти сильні сторони учнів і виокремити теми, які потребують вдосконалення

Використовуйте Chat-GPT для створення вікторин та оцінювання, які перевірять, як учні зрозуміли матеріал. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи вікторину з 5 варіантами відповідей, щоб оцінити розуміння учнями [концепції, яку вивчають]”.

Пропонуйте дедалі складніші завдання, які враховують попередні знання та вміння кожного учня.

 • Використовуйте Chat-GPT для створення диференційованих завдань, адаптованих до потреб і здібностей кожного учня

Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи завдання, яке буде складним для учнів, шо добре розуміють [концепції, які вивчають], але також міститиме підказки для учнів, які мають труднощі з цим матеріалом”.

 • Постійно заохочуйте учнів до вивчення нового

Використовуйте Chat-GPT для створення запитань, які спонукають учнів мислити критично й вирішувати проблеми. Наприклад, ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Як ви можете використати свої попередні знання та навички, щоб вирішити цей новий виклик? Які стратегії ви б використали для подолання будь-яких перешкод?”

 • Надавайте учням якісні приклади та зразки відповідей

Використовуйте Chat-GPT для створення прикладів якісних відповідей на завдання. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи приклад добре написаного есе на [тему], яке відповідає критеріям для оцінки “А” (найвища)”.

 • Проводьте кожен урок на тому рівні, якому відповідають учні класу

Використовуйте Chat-GPT для створення планів уроків, адаптованих до потреб і здібностей ваших учнів. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи план уроку для класу [рівень здібностей учнів], який охоплює [поняття, що вивчають] і включає різноманітні види діяльності та оцінювання”.

 • Встановіть чіткі й послідовні очікування щодо навчання та поведінки дітей на уроках

Використовуйте Chat-GPT для створення наочності, такої як плакати чи інфографіка, які чітко ілюструють правила та очікування щодо поведінки учнів на ваших уроках. Ви можете ввести у Chat-GPT такий запит:

“Створи плакат, який містить правила поведінки в класі і пояснення наслідків їхнього порушення”.

 • Скеровуйте та підтримуйте учнів

Використовуйте Chat-GPT, щоб отримувати відгуки та рекомендації для учнів. Ви можете ввести такий запит:

“Створи список конкретних, реальних кроків, які учень може зробити, щоб покращити свою успішність у [предметі/завданні]”.

II. БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАВЧАННЯ

 • Підготуйтеся до відкритих уроків

Використовуйте Chat-GPT для створення планів уроків, які відповідають обсягу та послідовності навчального плану і враховують потреби ваших учнів. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи план уроку на [тему, що вивчаєте], який включає різноманітні види діяльності та оцінювання і враховує наступний абзац, де я надаю короткий опис навичок і знань моїх учнів”.

 • Моделюйте уроки

Використовуйте Chat-GPT для створення наочності, такої як слайди або робочі аркуші, які чітко окреслюють навчальні цілі й критерії успішності уроку. Ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Створи план уроку з навчальними цілями, творчими завданнями й критеріями успішності для уроку з [поняття, яке вивчають]”.

 • Відстежуйте прогрес учнів і перевіряйте розуміння теми

Використовуйте Chat-GPT для створення запитань для формувального оцінювання, які допоможуть вам перевірити розуміння учнями матеріалу та визначити сфери для покращення. Ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Створи 5 запитань з множинним вибором, щоб оцінити розуміння учнями [поняття, яке вони вивчають]”.

 • Використовуйте якісні приклади, щоб допомогти учням зрозуміти критерії успіху

Використовуйте Chat-GPT для створення зразків якісних відповідей на завдання та самих завдань. Ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Створи зразок добре написаного есе на [тему], яке відповідає критеріям для оцінки “А” (найвища), з докладними поясненнями критеріїв успіху”.

 • Пояснюйте терміни з різних тем

Використовуйте Chat-GPT для створення глосарію термінів і визначень, які стосуються навчальної програми або розділу. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи глосарій термінів і визначень для розділу про [поняття, яке вивчають учні]”.

ЩОСЬ ОСОБЛИВЕ

Попросіть Chat-GPT створити захопливу історію. Введіть підказку: “Я намагаюся покращити своє розуміння арабо-ізраїльського конфлікту. Створи творчу історію пригод на вибір і попроси мене обрати варіант розвитку історії, перш ніж перейти до наступної частини цієї історії“. Це занурить вас в історію, водночас надаючи вибір. Потенційно це чудова вправа для закріплення попередніх знань, де учні можуть поділитися своїми історіями, рішеннями й результатами.

III. ЕФЕКТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

 • Рефлексуйте й обговорюйте навчальне завдання з учнями

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для структурованої рефлексії, які заохочують учнів думати про свій навчальний процес та прогрес. Ви можете ввести в Chat-GPT таку підказку:

“Створи набір запитань, які учні можуть використовувати для рефлексії своєї успішності з [предмета] на основі поданих нижче критеріїв оцінювання, а також щоб визначити сфери, які потребують покращення”.

 • Надайте учням докладний і конкретний зворотний зв’язок про те, що їм потрібно зробити, щоб досягти прогресу в навчанні

Використовуйте Chat-GPT для створення зворотного зв’язку, який відповідає потребам і цілям кожного учня. Ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Створи конкретні, дієві кроки, які може зробити учень з поданим вище есе/роботою, щоб покращити свою успішність з [предмета/завдання]”.

 • Заохочуйте учнів до самооцінювання, рефлексії, моніторингу своєї роботи

Використовуйте Chat-GPT для створення інструментів самооцінювання, такого як, наприклад, контрольний список, який допоможе учням оцінити власну роботу. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи контрольний список, який учні можуть використовувати для оцінювання своєї роботи”.

 • Переконайтеся, що учні діють відповідно до отриманого зворотного зв’язку

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для структурованих подальших дій, які мають заохочувати учнів реалізувати в навчанні те, що почули від учителя як зворотний зв’язок. Ви можете ввести Chat-GPT такий запит:

“Створи набір запитань або завдань, які учні можуть використати для обмірковування й застосування отриманого зворотного зв’язку”.

 • Використовуйте різні методи роботи для оцінювання знань учнів

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати ідеї для альтернативних методів роботи, таких як проєкти, презентації або завдання для портфоліо. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи список з 5 альтернативних методів роботи, які можна використати, щоб оцінити, як учні розуміють [тему, яку вони вивчають]”.

 • Використовуйте різні стратегії викладання, щоб залучити всіх учнів

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати ідеї для стратегій викладання, які відповідають повному спектру здібностей учнів у вашому класі. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи список з 5 стратегій викладання, які можна використати для залучення учнів з різними рівнями здібностей на уроці з [теми, яку вони вивчають]”.

IV. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ

 • Регулярно присвячуйте час ефективному використанню інформації

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для заходів з професійного розвитку, які допоможуть учителям покращити свої навички ефективного використання інформації. Ви можете ввести в Chat-GPT таку підказку:

“Створи список з 5 заходів для професійного розвитку, які можуть допомогти вчителям покращити свої навички ефективного використання інформації”.

 • Збирайте змістовні дані

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати ідеї щодо різних типів інформації, які можуть збирати вчителі для моніторингу навчання й прогресу учнів. Ви можете ввести такий запит у Chat-GPT:

“Створи список з 5 типів даних, які вчителі можуть збирати для моніторингу навчання й прогресу учнів”.

 • Аналізуйте дані для моніторингу навчання та прогресу учнів

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для структурованого аналізу інформації, які допоможуть учителям визначити сильні сторони і втрати в навчанні учнів. Ви можете ввести в Chat-GPT таку підказку:

“Створи набір запитань, які вчителі можуть використовувати для аналізу інформації і виявлення сильних сторін і втрат у навчанні учнів”.

 • Ухвалюйте педагогічні рішення на основі аналізу даних

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати ідеї для стратегій викладання, які базуються на аналізі даних. Ви можете ввести в Chat-GPT такий запит:

“Створи список з 5 стратегій викладання, які можна використати для підтримки навчальних потреб учня, який має такі дані…”

V. ОЦІНЮВАННЯ

 • Зробіть оцінювання учнів частиною щоденної практики

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для відкритих запитань, які відповідають навчальним намірам та критеріям успішності. Наприклад, введіть таку підказку:

“Створи запитання, яке оцінює розуміння учнями поняття фотосинтезу на уроці біології”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення швидких письмових тестів, які перевіряють, як учні зрозуміли матеріал. Введіть запит:

“Створи тест про кругообіг води для уроку природознавства у 6 класі”.

“Створи тест на тему “Цикл води” для 6 класу з природознавства”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підсумкових завдань або письмових тестів. Введіть запит:

“Створи завдання, яке попросить учнів підсумувати основні моменти уроку про Американську революцію”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення складних запитань, які спонукають учнів поглибити своє мислення та сформулювати свої міркування. Введіть запит:

“Створи запитання, яке спонукає учнів замислитися над етичними наслідками цього наукового відкриття”.

 • Використовуйте оцінювання як постійну можливість для надання зворотного зв’язку

Використовуйте Chat-GPT для створення конкретного і спрямованого на перспективу зворотного зв’язку щодо учнівської роботи. Введіть запит:

“Створи відгук на есе учня про причини Першої світової війни, у якому основна увага приділена тому, як учень може покращити своє есе”.

 • Використовуйте оцінювання, щоб надати учням можливості для навчання

Використовуйте Chat-GPT для створення анотованих зразків робіт, які показують особливості роботи початківців, досвідченого й дуже досвідченого користувача. Введіть запит:

“Створи анотований зразок роботи для завдання на написання переконливого есе, який порівнює есе початківця з есе професіонала”.

 • Створюйте та проводьте високоякісне формувальне оцінювання

- Використовуйте Chat-GPT для створення завдань для оцінювання, які відповідають запланованим навчальним результатами, передбаченим навчальною програмою. Введіть підказку:

“Створи завдання для 10 класу з історії, яке оцінює навчальний результат “розуміти причини та наслідки промислової революції в Європі””.

- Використовуйте Chat-GPT для створення чітких і стислих переліків, які описують, що учні повинні зробити, щоб досягти успіху, а також різні рівні володіння матеріалом, яких вони повинні досягти. Введіть запит:

“Створи перелік для наукового експерименту в 7 класі, який оцінює результат навчання “розуміння етапів наукового методу”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення пояснень для учнів щодо того, коли і чому вони будуть робити і як це завдання пов’язане з результатами навчання, передбаченими програмою. Введіть запит:

“Створи пояснення для учнів 9 класу з англійської мови про мету оцінювання в кінці розділу і про те, як воно пов’язане з результатами навчання, передбаченими навчальною програмою”.

 • Ретельно працюйте над груповою роботою та її оцінюванням, щоб забезпечити підтримку учнів, виклики для них і можливість успішно працювати разом

- Використовуйте Chat-GPT для створення чітких і прозорих пояснень щодо використання групового оцінювання. Введіть запит:

“Створи пояснення для уроку математики в 5 класі про переваги використання групового оцінювання і про те, як воно узгоджується з результатами навчання за програмою”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення групових завдань, які вимагають участі кожного учасника групи. Введіть запит:

“Створи групове завдання для уроку суспільствознавства у 8 класі про причини Громадянської війни в США, яке вимагає участі кожного члена групи”.

- За допомогою Chat-GPT створіть чіткі визначення ролей для кожного учня в групі. Введіть запит:

“Створи описи ролей для групового проєкту про Сонячну систему у 6 класі з природознавства”.

 • Використовуйте стратегії формувального оцінювання для викладання й навчання

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для формувального оцінювання, які забезпечать постійний зворотний зв’язок. Введіть запит: “Створи формувальне оцінювання для уроку математики в 11 класі з теми “Квадратні рівняння”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для завдань самооцінювання, які дозволять учням поміркувати над власним навчанням і визначити сфери, які потребують вдосконалення. Введіть підказку:

“Створи завдання для самооцінювання для 9-го класу з англійської мови щодо процесу письма”.

 • Використовуйте підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для підсумкового оцінювання наприкінці розділу або курсу. Введіть запит:

“Створи завдання для підсумкового оцінювання в 11 класі з фізики на тему “Закони руху Ньютона””.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для послідовного, обʼєктивного підсумкового оцінювання. Введіть запит:

“Створи набір критеріїв оцінювання для тесту з біології в 11 класі на тему “Генетика”.

 • Використовуйте чат для покращення оцінювання та зворотного зв’язку

Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки щодо використання технологій для покращення оцінювання та зворотного зв’язку. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї щодо використання технологій для надання зворотного зв’язку для письмових робіт учнів 11 класу з англійської мови”. Після цього попросіть програму створити ці інструменти.

Додаткове

Попросіть Chat-GPT стати адаптивним запитувачем. Введіть підказку:

“Я намагаюся покращити алгебру. Постав мені алгебраїчне запитання і продовжуй ставити адаптивні запитання”.

Якщо ви дасте правильну відповідь, то отримаєте складніше запитання, якщо неправильну, то отримаєте підказку – система надасть вам зворотний зв’язок і поставить легше запитання.

VI. УПРАВЛІННЯ КЛАСОМ

 • Розвивайте стосунки між учнями й учителем

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок, щоб дізнатися про інтереси, сильні сторони учнів, їхнє ставлення до навчання та прагнення. Введіть запит:

“Створи запитання для вправи на знайомство в класі англійської мови в старшій школі”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення запитань з метою позитивної взаємодії з учнями. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї для позитивної взаємодії з учнями в позакласному середовищі”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для заохочення учнів до висловлювань. Введіть запит:

“Створи запитання для опитування, щоб зібрати відгуки учнів про урок природничих наук у старших класах”.

 • Забезпечте передбачуваність і можливості для активної участі учнів у класі

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для викладання правил та процедур. Введіть запит:

“Створи список правил і процедур для уроку математики у 8 класі”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для забезпечення послідовних правил і передбачуваних результатів. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї для встановлення послідовних правил і передбачуваних результатів на уроці історії в старших класах”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок, які допоможуть учням зрозуміти вимоги до завдання. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї для перевірки розуміння учнями вимог завдання на уроці англійської мови в старших класах”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок для плавного переходу між видами діяльності на уроці. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї щодо використання заздалегідь підготовлених сигналів для позначення переходів на уроці математики в старших класах”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення чітких вказівок щодо виконання завдань, які забезпечують своєчасний зворотний зв’язок. Введіть запит:

“Створи список стратегій для надання чітких вказівок щодо виконання завдання та своєчасного зворотного зв’язку на уроці природничих наук у старших класах”.

 • Контролюйте учнів, щоб вони виконували завдання

- Використовуйте Chat-GPT для створення підказок про правильну поведінку. Введіть запит:

“Склади список вербальних і невербальних способів заохочення належної поведінки на уроці англійської мови у 9 класі”.

- За допомогою Chat-GPT створіть підказки, як запропонувати учням допомогу або продовжити заняття. Вхідний запит:

“Згенеруй ідеї, як запропонувати допомогу чи підтримку учням, які можуть бути пасивними або деструктивними на уроці математики в старших класах”.

 • Реагуйте на пасивність і деструктивну поведінку та підтримуйте учнів, щоб знову залучити їх до навчання:

- Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для надання коригувального зворотного зв’язку. Введіть запит:

“Створи список стратегій для коригувального зворотного зв’язку на уроці природознавства в 10 класі”.

- Використовуйте Chat-GPT для створення плану при постійній поганій поведінці учнів. Введіть запит:

“Створи план діалогу при постійній поганій поведінці учнів в класі англійської мови”.

VII. СПІВПРАЦЯ

 • Шукайте можливості для професійного навчання, щоб ділитися досвідом і набувати знань у сфері науково обґрунтованих практик викладання

- Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для обговорення практик викладання з колегами. Введіть запит:

“Згенеруй ідеї для обговорення педагогічних практик з колегами в початковій школі”.

 • Регулярно беріть участь у структурованих спостереженнях за уроками, які зосереджуються на тому, як різні підходи до викладання впливають на навчання учнів

- Використовуйте Chat-GPT для аналізу ефективності різних стратегій викладання. Введіть запит:

“Створи список запитань, які потрібно поставити під час уроку, щоб проаналізувати ефективність різних стратегій викладання на уроці математики в старшій школі”.

 • Регулярно виділяйте час упродовж навчального року для роботи з колегами над плануванням, розробкою і вдосконаленням програм викладання й навчання

- Використовуйте Chat-GPT, щоб генерувати підказки для обміну ресурсами та ідеями з колегами. Введіть запит:

“Створіть список способів, якими вчителі початкових класів можуть обмінюватися ресурсами та ідеями одне з одним”.

 • Працюйте в партнерстві з колегами для досягнення спільних цілей 

- Використовуйте Chat-GPT, щоб створити підказки для співпраці з керівниками шкіл. Введіть підказку:

“Створи список способів співпраці вчителів зі шкільним керівництвом для досягнення спільних цілей у середній школі”.

ПОРАДИ НАОСТАНОК

Замість того, щоб просто просити про ресурси чи матеріали, конкретизуйте тип діяльності. Наприклад, спробуйте попросити “практичні та інтерактивні ресурси” або “креативні й унікальні ресурси”.

Щоб отримати щось більш пристосоване до ваших потреб, спробуйте “зворотне мапування”. Почніть з написання зразкової відповіді (або попросіть Chat-GPT зробити це за вас), а потім попросіть його створити урок на основі цієї відповіді. Якщо у вас уже є запитання, які ви використовуєте у своїх уроках, попросіть Chat-GPT включити ці запитання у вправи.

Не забувайте конкретизувати розмову з Chat-GPT, щоб отримати ще більш релевантні й різноманітні ідеї. Що частіше ви будете повертатися до запитань і просити Chat-GPT коригувати те, що він робить, то точнішою і кориснішою буде інформація.

Попросіть його “спробувати ще раз і бути більш детальним (у цій сфері)”, або попросіть його “продовжити”, якщо він зупинився.

Надавайте чату інформацію й дані. Якщо ви розчаровані тим, що він не посилається на правильне дослідження, додайте його до розмови і зверніться до нього пізніше.

“Нова українська школа”

Першоджерело:  https://nus.org.ua/articles/dobirka-zapytiv-u-chat-gpt-yaki-tochno-polegshat-robotu-vchytelyam/?fbclid=IwAR0r3a9QxCsEnItpH80hc6vIKUJ6oLqM30ab2QhzytPCr1QoYbqd4YjGlJY

Коментарі