Інтеренет-конференція "Інформаційні технології в освітньому процесі 2019"


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського
З А П Р О Ш У Є М О   В А С
до участі у науково-практичній Інтернет-конференції
«Інформаційні технології в освітньому процесі 2019»
яка відбудеться 9-15 грудня 2019 року.

Метою Інтернет-конференції є визначення стану впровадження STEM-освіти та ІКТ ув освітній процес закладів освіти, обміну досвідом, вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення вільного доступу до методичного забезпечення використання ІКТ, оновлення змісту, форм і методів навчання шкільних предметів, поліпшення якості шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.
Пропонується виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси, інноваційні продукти. За результатами конференції учасникам будуть надані сертифікати (6 годин) в електронному вигляді.
Форма участі у конференції заочна (не потрібно приїжджати). Текст доповідей буде розміщено на Web-сторінці за адресою:  http://kafedraikt.blogspot.com/.
Мови  конференції: українська, англійська.  
Матеріали на конференцію надсилаються електронною поштою на e-mail: iktteacher@gmail.com до 25 листопада 2019 року із зазначенням теми листа: «На конференцію ІКТ».
Файл повинен мати назву, наприклад: Ваше-прізвище.doc (або *.docx).
Автор тез, може зробити відеозапис свого виступу веб-камерою або смартфоном з доповіддю та надіслати запис (посилання) разом з текстом тез. Відео повинно стосуватись виключно теми доповіді та тривалістю не більше 7 хвилин. 
Загальне відео буде розміщено разом з електронним збірником тез. 

Вимоги до оформлення тез
•       Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
•       Шрифт  TimeNewRomanCyr 14. Міжрядковий інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см; відступ першого рядка – 1 см.
•       Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.
ü Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.
ü Наступний рядок НАЗВА по центру прописний жирний шрифт.
ü Текст тез. Не більше 3 сторінок.
ü Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
ü З прикладами оформлення тез можна ознайомитись за посиланням: https://kafedraikt.blogspot.com/p/2018.html.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми, електронного збірника матеріалів конференції та сертифікатів.
Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 25 листопада 2019 року подати:
·      тези доповіді;
·      скановану квитанцію про оплату організаційного внеску.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Найменування банку: ПриватБанк
Підстава платежу: приватний переказ від…(ПІБ платника)
Одержувач: Покришень Дмитро Анатолійович
Номер картки одержувача: 5167 9855 6157 9830

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.
За довідками звертатись:  Закревська Євгенія Сергіївна, тел. (063)3937290

Коментарі

Дописати коментар