Планування та організація навчального середовища


Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам, вихователям та вчителям десять оригінальних завдань для розвитку в дитини умінь планувати своє життя та реалізовувати плани, робити відповідальний вибір й захищати свою думку, бути успішною.
Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню у дітей пунктуальності, практичних навичок організації власної життєдіяльності та виробленню свідомої громадянської позиції, що є важливою запорукою виховання успішної людини.

Аналізуємо свій день у школі. Завдання сприятиме розвитку емоційного інтелекту дитини, мовленнєвої культури й навичок письма. Дитині пропонується написати про свій день у школі, продовжуючи 5 речень, що відображають ставлення мовця до події і мають емоційне забарвлення.
Мій ранок перед школою: вчимося планувати. Це завдання допоможе дитині навчитися планувати свій ранок протягом шкільного п’ятиденного тижня, збагатити словниковий запас і розвинути навички читання, закріпити знання днів тижня й рутинних дій. Заповнивши таблицю, дитина стане більш організованою, розвине уважність.
Мій тиждень: учимось планувати справи. Це завдання допоможе дитині навчитись планувати свій час і важливі справи, ставити щоденні цілі й досягати їх, а також оцінювати виконану роботу. Завдання являє собою планер, у якому дитині пропонується записувати справи, які їй треба виконати впродовж тижня. Так вона вчитиметься цілеспрямованості та відповідальності.
Мій час: учимося планувати. Завдання орієнтоване на розвиток здатності дитини планувати власну діяльність, раціонально розподіляти час. Дитині пропонується розглянути малюнки й намалювати на годинниках стрілки, що вказуватимуть на час її занять. У порожньому віконечку можна дописати й домалювати те, на що ще дитина хотіла би виділяти свій час.
Мої відповідальні кроки. Аналізуємо свій день. Це завдання допоможе дитині розвивати відповідальність, вміння організовувати й планувати роботу, приймати рішення. Виконуючи завдання, дитина долучатиметься до корисних справ у родині, вчитиметься планувати та виконувати необхідні дії у власному побуті, робити відповідальний вибір, бути успішною.
Ти – зірка! Вчимося планувати. Це завдання допоможе дитині розвивати навички культури праці, вміння організовувати та планувати роботу, раціонально розподіляти час, приймати рішення. Дитині пропонується разом із батьками скласти та записати перелік справ, які вона робитиме впродовж тижня.
Прислухайтесь до мене: вчимося висловлювати свою точку зору. Це завдання допоможе дитині розвивати громадянську компетентність. Дитині потрібно написати перелік ситуацій, що відбуваються з нею в школі та дома, коли вона хотіла би, щоб до її думок прислухались і враховували.
Правила в малюнках: учимося співпрацювати. Пропоноване завдання сприятиме набуттю дитиною досвіду громадянської поведінки й свідомому вибору норм і моделей поведінки. У процесі виконання завдання дитина вчитиметься виробляти правила взаємодії. Завдання спонукатиме дитину до роздумів над тим, які існують правила й чому люди їх дотримуються.
Аналізуємо рік і плануємо наступний. Це завдання допоможе дитині підбити підсумки року, що минув, згадати про яскраві події, свої досягнення й емоції й поставити цілі на наступний рік. Для запису роздумів дитини пропонується оригінальний формат «365».
Мої цілі: учимося планувати. Це завдання допоможе дитині навчитися ставити перед собою актуальні цілі, ретельно планувати їх досягнення, учитися заздалегідь бачити користь (добрі наслідки), яку можна отримати в разі позитивного результату. У завданні дитині треба подумати та поставити перед собою три найбільш значущі цілі, а потім записати послідовні кроки для їх досягнення та визначити строки.
Кожне завдання можна роздрукувати на звичайному або кольоровому принтері та використовувати необмежену кількість разів. Завантаження завдань для дітей доступне для користувачів сайту після швидкої реєстрації.

Коментарі