III Міжнародна науково-методична Internet конференція «Розвиток творчих здібностей учнів в освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін»

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського
Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини
Тираспольський державний університет


Згідно з укладеними угодами про співпрацю Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського з Гомельським державним університетом ім. Франциска Скорини (Республіка Білорусь) та кафедрою дидактики математики, фізики та інформатики Тираспольського державного університету (Республіка Молдова) можуть проводитися науково-методичні конференції, на яких вчені зазначених вище та інших навчальних закладів і наукових установ зможуть повідомляти про результати виконуваних ними досліджень.
Нами вже було проведено дві такі конференції. В електронний варіант її збірок увійшли досить цікаві матеріали учасників з Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Румунії та України
Збірники матеріалів учасників (в форматі pdf), як і в попередні роки, буде відправлений на електронну адресу кожного учасника конференції.
До участі в конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів, викладачі, вчителі, керівники гуртків та студенти. Зміст доповідей обов'язково має відповідати темі конференції.
Участь у конференції безкоштовна.
Для участі в конференції, необхідно подати текст доповіді (не більше 6 сторінок), українською, російською, руминською або англійською мовами), виконаний з дотриманням таких вимог:
Поля сторінки - всюди 1,5 см. Розмір листа - А5. Текст у форматі Word. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 11 (анотації, ключові слова і список використаних джерел - 10-м шрифтом), міжрядковий інтервал - 1. Текст по ширині сторінки. Малюнки вставляються в текст (формат зображення JPEG). Підпис групується з малюнком. Положення (обтікання) сгруппированного об'єкта в тексті «зверху - знизу» «Абзацний відступ 0,5 (всюди).
Структура тексту доповіді:
УДК: 371.124: 53(тут взято довільноі для вчителів, в даному випадку, це не обов'язково).
Прізвище, ім'я та по батькові
Місце роботи або навчання
ТЕМА ДОПОВІДІ (по центру)
Анотація:(мовою доповіді, російською та англійською мовами), в обсязі, що дозволяє зрозуміти зміст основного тексту.
Ключові слова:(5-10 слів після кожної анотації). Ключові слова не повинні повторювати назву доповіді.
Текст доповіді з посиланнями, наприклад, [1] або [2, с.34] на використані джерела.
Графічні матеріали прохання вставляти в текст і подавати окремими файлами з нумерацією, яка застосована в тексті. Прохання: не перенасичувати текст графікою.
Список використаних джерел подається в алфавітному порядку. Приклад оформлення Списку:
Список використаних джерел:
1. Беспалько В. П. Складові педагогічної технології. - М .: Педагогіка, - 1989. - 192 с.
2. Виготський Л. С. Уява і творчість в дитячому віці: Психол. нарис: Кн. для вчителя. - 3-е изд. - М .: Просвещение, 1991. - 93 с.
3. Давиденко А. А. Творчість як процес гармонізації системи // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. - 2011. - №4 (73). - С.78-85.
4. Дьюї Дж. Школа і суспільство: Пер. з англ. Г.А. Лучинський. - Друге вид. - М .: Госиздат, 1915. - 164 с.

Відомості про учасника конференції
(В кінці тексту доповіді через розрив між сторінками)

Прізвище, ім'я та по батькові:
Місце роботи (навчання):
Посада:
Науковий ступінь, вчене звання:
E-mail:
Контактний телефон:
Тема доповіді (матеріалів):
Участь в попередніх конференціях: Якщо так, то у якій.

Текст доповіді з відомостями про автора потрібно надіслати до 10 березня на електронну адресу: davidenko_an@ukr.net

Телефон для довідок: +380977412158 (можна з використанням Viber) - Давиденко Андрій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського.

Коментарі

  1. Тираспольський державний університет - Придністровська народна республіка??? А це нічого, що вона не визнана Україною?

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар