Методи розвитку креативної особистості
Однією із базових якостей сучасної особистості визнана креа­тивність, тобто здібність людини до творчості. З іншого боку, це комплекс інтелектуальних, духовних та особистісних особливос­тей, який сприяє становленню і прояву творчості. Визначають такі ознаки креативності: вміння виокремлювати проблему; бачити в цій проблемі якнайбільшу кількість зв’язків; гнучкість у продукуванні різноманітних ідей; оригінальність як здатність відповідати нестандартно; здатність удосконалювати об’ єкт через розширення і вихід за рамки очікуваного; здібність до нестандартного вирішення проблеми та ін. 

Перейти до тексту статті >>

Коментарі