ІКТ для вчителів математики та фізики : навчальний посібник для вчителів


Посібник призначений для допомоги вчителям інформатики, фізики, математики при викладанні предметів "Інформатика", "Фізика", "Математика" у середній школі, а також буде корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при вивченні курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".
Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України як навчальний посібник для організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
(лист №1/11-2250 від 120213)


Враховуючи особливості розвитку суспільства та соціально-економічної ситуації сьогодні одним із завдань вищої освіти стає не підготовка фахівця вузького профілю, а всебічно-розвиненого та адаптованого до нових вимог співробітника.
Та сама проблема постає і при підвищенні кваліфікації працівників освіти, які багато років тому проходили навчання у ВНЗ за класичною системою. Але сьогодення потребує від них компетентностей крім з предмета, який вони викладають, так і з використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі. Тобто на курсах підвищення кваліфікації необхідно сформувати у слухачів саме фундаментальні знання з ІКТ.
Запропонований посібник «ІКТ для вчителів математики та фізики» дозволяє вплинути на компетентності з ІКТ читача, формування інформаційної культури, надати фундаментальні знання з використання обчислювальної техніки в начальному процесі.

Відповідно до навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації учителів математики, фізики та інформатики поданий матеріал може бути використаний на заняттях у професійному модулі з тем: Організація дослідницької діяльності учнів під час розв’язування різних типів задач, Теоретичні та методичні основи проблеми особистісно-орієнтованого навчання математики, Організація позакласної роботи з математики, Удосконалення навчально-виховного процесу з математики, Створення дидактичних засобів навчання, Міжпредметні зв’язки в шкільному курсі фізики, Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з параметрами засобами ІКТ, Доступне ПЗ для обчислення інтегралів, ППЗ Gran1 у фізичних дослідженнях, Використання ППЗ Optica для проведення дослідів з геометричної та хвильової оптики, Шляхи досягнення кросплатформеності програмного забезпечення навчального призначення. Загальний обсяг аудиторних занять професійного модуля 84 години, з яких 32 забезпечує даний посібник.

Коментарі