СИСТЕМА ВЕБ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ


Система веб-ресурсів, присвячених розвитку професійної компетентності вчителів математики сприяє:

  • підвищенню ефективності веб-підтримки роботи, спрямованої на розвиток професійної майстерності вчителів математики;
  • оптимізації процесу розвитку професійної ІКТ-компетентності вчителів математики під час курсової перепідготовки та у міжкурсовий період;
  • підвищенню рівня наукового, дидактичного та методичного забезпечення процесу викладання математики;
  • утворенню інтернет-спільнот педагогів, які дозволяють більш оперативно та якісно розв’язувати актуальні проблеми, що виникають у процесі викладання  математики у ЗНЗ.

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Веб-адреса сайту: https://sites.google.com/site/osvitnires.
Сайт  "Освітні ресурси Інтернету" було створено з метою допомоги педагогічним працівникам у використанні глобальної мережі Інтернет.
Головними завданнями, які вирішуються за допомогою даного сайту є:
-      систематизація веб-ресурсів, пов’язаних з галуззю освіти;
-      оптимізація навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
-      пошук, дослідження та популяризація нових веб-ресурсів, актуальних для розвитку системи освіти України (в першу чергу загальної середньої);
-      оптимізація використання ресурсів глобальної мережі Інтернет педагогічними працівниками різних категорій.
Аудиторією сайту є педагогічні працівники навчальних закладів та їх вихованці, а також всі, хто цікавиться галуззю освіти та її проблемами.
Веб-адреса блогу: http://iktvshkoli.blogspot.com.
Блог створено з метою організації інформаційної підтримки та допомоги педагогічним працівникам у вирішенні проблем, що виникають у процесі впровадження та використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
Головними завданнями використання даного блогу є:
      допомога у розвитку професійної ІКТ-компетентності педагогічних працівників як під час курсової перепідготовки, так і у міжкурсовий період;
      веб-підтримка дидактичного та методичного забезпечення процесу інформатизації шкільної освіти;
      оперативне інформування педагогічних працівників про інновації в галузі інформаційних технологій та можливості їх використання у навчальному процесі ЗНЗ.
Аудиторія блогу це – вчителі ЗНЗ, учні, студенти, викладачі педагогічних вищих навчальних закладів та всі ті, кого цікавить використання інформаційних технологій у шкільній освіті.

Веб-адреса блогу: http://ludosvsus.blogspot.com.
Головною метою створення блогу є інформування педагогів та інших зацікавлених осіб з останніми досягненнями, інноваціями, проблемами у сферах, пов'язаних з розвитком людини, освіти і суспільства.
Спільноти у Facebook були створені з метою організації майданчиків для оперативного інформування, обміну досвідом, спілкування щодо проблем, пов'язаних з освітою та розвитком професійної компетентності педагогів.
Освітяни Чернігівщини
Веб-адреса спільноти: https://www.facebook.com/groups/1454700858170549.
Інформатика та інформаційні технології в школі
Веб-адреса спільноти: https://www.facebook.com/groups/533574416779175.
ДЛЯ ТИХ ХТО ВИВЧАЄ ТА ВИКЛАДАЄ МАТЕМАТИКУ
Веб-адреса блогу: http://matematikaikt.blogspot.com.
Основною метою створення блогу є інформаційно-методична підтримка використання інформаційних технологій у процесі вивчення та викладання математики у ЗНЗ.
Серед завдань, що ставилися при створенні блогу виділимо такі:
-      пошук, аналіз та публікація даних, пов'язаних з використанням інформаційних технологій у процесі вивчення та викладання математики у школі;
-      підтримка розвитку профільної професійної ІКТ-компетентності вчителів математики;
-      допомога вчителям ЗОШ в організації методичного та дидактичного забезпечення навчального процесу.
Блог призначено, в першу чергу, для вчителів математики ЗНЗ, учнів середніх шкіл. Також буде корисним викладачам та студентам фізико-математичних факультетів педагогічних  ВНЗ.
Центр GeoGebra "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна"
Веб-адреса сайту: https://sites.google.com/site/geogebrachernigiv.
Основною метою використання сайту є  інформаційна підтримка роботи центру "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна", який створено та працює на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
Серед завдань, що вирішуються використанням сайту виділимо наступні:
-      інформування користувачів про центр "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна" (мета створення, головні завдання, місце розташування, контакти);
-      підтримка користувачів системи динамічної математики GeoGebra (СДМ GeoGebra);
-      ознайомлення з новинами, пов'язаними з розвитком міжнародного проекту GeoGebra;
-      надання інформації про умови сертифікації користувачів GeoGebra;
-      добір та забезпечення доступу до публікацій, присвячених системі динамічної математики GeoGebra та методиці її використання;
-      інформування про проекти, що реалізуються на базі центру "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна".
Сайт призначено головним чином для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів, що використовують у своїй роботі програму GеоGеbra.

Веб-адреса сайту: https://sites.google.com/site/biblkompmod.
Головною метою створення сайту є веб-підтримка використання комп'ютерних моделей (КМ), створених за допомогою СДМ GeoGebra, у процесі вивчення математики.
Основні завдання:
-      систематизація КМ відповідно до вимог навчальних програм з математики;
-      оптимізація використання комп'ютерних моделей у процесі вивчення математики та інших предметів;
-      залучення вчителів та учнів до процесу створення моделей;
-      розвиток творчих здібностей дітей;
-      формування в учнів умінь та навичок дослідницької діяльності.
Аудиторія сайту: вчителі математики, учні ЗНЗ, студенти та викладачі фізико-математичних факультетів педагогічних вузів. Отримати більше інформації про бібліотеку можна скориставшись джерелом.
Спільноти у Facebook були створені з метою організації майданчиків для оперативного інформування, обміну досвідом, спілкування щодо проблем, пов'язаних з вивченням та викладанням математики у загальноосвітніх навчальних закладах та розвитком професійної компетентності вчителів математики.
ІКТ у шкільному курсі математики
Веб-адреса спільноти: https://www.facebook.com/groups/719123194792298.
Математика в школі онлайн
Веб-адреса спільноти: https://www.facebook.com/groups/484512841688371.


Автор: Ракута Валерій Михайлович – старший викладач 

Коментарі