Електронний навчальний посібник «Інформаційні технології»


 Посібник присвячено проблемі формування фундаментальних знань з інформаційних технологій та підвищення рівня інформатичних компетентностей працівників освіти. Запропонований посібник може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які проходять навчання не тільки на денній формі навчання, але і на заочній, дистанційній, варіативній, накопичувальній.
Матеріали розміщені у даному електронному посібнику можуть використовуватись учителями в навчальній, профорієнтаційній роботі з учнями, при підготовці учасників учнівських олімпіад з інформаційних технологій.
Зміст посібника розділено на категорії: Інтернет-ресурси та онлайн сервіси, Курс ІКТ в освіті, Курс Соціальні сервіси Web 2.0, Олімпіада з Інформаційних технологій, Література.
Матеріал представлено у різних форматах: текст (.doc, .docx, .pdf, вебсторінки), тести (онлайн, опитування, локальні тести), форуми (онлайн консультації, проблемні), презентації (.ppt, .pptx, .pps), відео (записи вебінарів, відео лекції). Для перегляду деяких матеріалів необхідно з’єднання з мережею Інтернет, при виборі відповідної категорії відображається напис про необхідність з’єднання.
Контент посібника розроблявся науково-педагогічними працівниками кафедри впродовж декількох років та проходив апробацію на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Автор оболонки є розробником більшості матеріалів електронного посібника, а також було  систематизовано накопичені здобутки та оформлені відповідним чином.

Характерною особливістю запропонованого посібника є гармонійне об’єднання об’єктно-орієнтованого програмування з мовою гіпертекстової розмітки, що забезпечує можливість синхронізації локального контенту з засобами платформи дистанційного навчання інституту, блогу «Розвиток творчої дитини. ІКТ» та інших Інтернет-ресурсів, які підтримуються працівниками кафедри; просте додавання нових тем та розділів.


Електронний навчальний посібник  «Інформаційні технології» було визнано найкращим серед електронних навчальних посібників, які розроблені та використовуються у закладах післядипломної педагогічної освіти та отримано друге місце у VIІ конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної освіти, який проводився Університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України у 2014-2015 навчальному році.    


Коментарі

Дописати коментар