Вільно поширюване програмне забезпечення


Повідомляю, що 16 серпня 2015 року я завершив публікацію на сайті "Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики" випускних робіт слухачів курсів вчителів інформатики. Роботи створено у 2013-2015 роках. Перелік гіперпосилань на роботи подано за адресою http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013.html. Кожна така робота є розробкою уроку згідно з чинною Державною навчальною програмою "Інформатика" для 5–9 класів (загальноосвітній рівень) і містить повний (!) виклад змісту відповідної частини навчальної програми. Опанування матеріалом кожного уроку не вимагає присутності на попередньому уроці. Його можна здійснити навіть самостійно без присутності вчителя. "Покрито" весь зміст програми на основі використання лише вільно поширюваного програмного забезпечення. Є також розробки за вибраними темами (HTML + програмування у середовищі Free Pascal) програми для класів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін.

У розробках не подано розподіл часу. Причина очевидна: в різних класах матеріал потрібно подавати з різною швидкістю, щоб врахувати велитенську різницю у рівні компетентності учнів щодо мовлення й унаочнення. А вона існує в українських школах. Інакше кажучи, в одному класі школі один і той самий матеріал потрібно буде протягом 45 хвилин, в іншому - протягом 90 хв, а в окремих класах - і протягом 135 хвилин. І справа не у кваліфікації та досвідченості вчителя інформатики, а у спроможності сприймати учнями інформацію. Про причини цього - іншим разом. Але вчитель має якісно й детально проілюстрований матеріал, який зможе використати у необхідному темпі. При цьому немає запрвадження неозначених чи неописаних понять, що стало вже традиційним недоліком шкільних підручників. Матеріал зацікавить не лише для вчителів інформатики й учнів, але й тих дорослих, які самостійно надолужують прогалини в освіті щодо інформаційних технологій. Наприклад, вчителі інших предметів.

Публікацію робіт було анонсовано у моїй доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні" (30 жовтня 2014 року, місто Київ). Програму конференції з посиланнями на виступи опубліковано за такою адресою: http://conf.kubg.edu.ua/img/program.html . 

У разі виявлення недоречностей у згаданих роботах прошу всіх надсилати повідомлення на таку адресу: rudykob@gmail.com для негайного виправлення.  

Коментарі