Програма курсу «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ»Програма курсу «Системи управління базами даних» розрахована на вивчення учнями 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  усіх напрямів та профілів навчання. Програма спрямована на досягнення мети та виконання завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, для формування та розвитку проектно-технологічних та інформаційно-комунікаційних компетентностей  у ході реалізації творчого потенціалу учнів.
Метою вивчення курсу є формування знань, умінь і навичок прийомів опрацювання даних, а також технологій проектування і створення елементів інформаційних систем з використанням широких інструментальних опцій сучасних систем управління базами даних (СУБД) для забезпечення розвитку компонентів інформаційної культури учнів та розкриття їхнього творчого потенціалу.
Завданнями курсу є:
§  формування та розвиток в учнів бази предметних компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій для якісного їх використання в навчально-пізнавальній діяльності та розширення інформаційного світогляду;
§  навчання проведення основних операцій над інформаційними об’єктами, зокрема зі створення та опрацювання різних інформаційних об’єктів у СУБД;
§  розвиток алгоритмічного, логічного та критичного мислення учнів;
§  розвиток наукового мислення, спрямованого на проведення досліджень, самостійне здобування та опрацювання даних, педагогічно виважене використання СУБД;
§  навчити дотримання умов безпеки в ході роботи з інформаційними системами.

  
Передумови успішного опанування курсу
Для успішного оволодіння матеріалом учні повинні мати достатні знання та первинні навички роботи з операційною системою (вікна, меню, перемикачі тощо) та іншими програмами, зокрема Microsoft Office (Word, Excel), вільно володіти графічним інтерфейсом користувача. Бажано також уміння сортувати та фільтрувати дані, обчислювати підсумки з використанням функцій у табличному процесорі. Це дозволить приділити основну увагу особливостям системи управління базами даних.

Ефективне засвоєння матеріалу з вивчення СУБД можливе лише за умови практичного виконання завдань на комп’ю­тері.


ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.     Збірникзавдань з Microsoft Office 2010. Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Й.Сподаренко, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, Ю.М.Кліменко, С.І.Прищеп. – ТОВ НВП «Інтерсервіс», Чернігів. 2013. – 136 с. (лист МОН №1/9-792 від 11.11.2013)
2.     Олімпіадаз інформаційних технологій 2011-2013. Microsoft Office 2010. Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Є.С. Закревська, О.М. Корнієць, Ю.М. Літош, В.М. Ракута, Є.Ю. Носенко, А.П. Сук, О.О. Тихоненко. – Чернігів. ТОВ НВП «Інтерсервіс»: 2013. – 114 с. (лист МОН №1/9-791 від 11.11.2013)
3.     Основи баз даних. СУБД Access2010 (2013). Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, І.Й.Сподаренко. – ТОВ НВП «Інтерсервіс», Чернігів. 2013. – 225 с. (лист МОН №1/9-793 від 11.11.2013)Рецензенти:
Рамський Юрій Савільяновичзавідувач кафедри інформаційних технологій та програмування Інституту Інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Оксана ІванівнаВчитель-методист Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов

Коментарі