Перепідготовка фахівців: Практична психологія


Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського

О Г О Л О Ш У Є
набір студентів на 2015 2017 роки навчання
на базі вищої освіти
за спеціальністю:
„Практична психологія”
Форма навчання – очно-заочна
Термін навчання – 2 роки
Навчання платне.
Після завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка.
Звертатися за адресою:
м. Чернігів, вул. Слобідська, 83.
Телефонуйте: (0462)60-53-23, 5-32-04

e-mail  kafedrapsihol10@mail.ru

Зарахування до інституту проводиться за співбесідою та позитивними результатами виконання тестів з провідної дисципліни.

Протягом 2-х років слухачі вивчають дисципліни згідно з навчальним планом обраної спеціальності, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

 Для вступу необхідно подати:

- заяву на ім’я ректора;
- копію диплома, завірену нотаріально (оригінал подається особисто);
- копію додатку до диплома;
- копію паспорта (стор. 1, 2, 11);
- копію ідентифікаційного коду;
- 3 фотокартки 3 Х 4;
- медичну довідку (форма 086-о);
- особовий листок обліку кадрів;
- 3 конверти;
- папку-швидкозшивач.Чекаємо на Вас у нашому інституті:


Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського підпорядкований і підзвітний Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
Наш інститут співпрацює з Академією педагогічних наук України, Інститутом психології АПН України, державними, приватними, громадськими організаціями й установами, творчими спілками.
Історія нашого інституту розпочалася зі створення курсів підвищення кваліфікації ще в дореволюційні часи (понад дев’яносто років тому).
У тридцятих роках ХХ ст. на базі курсів був сформований Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації вчителів, потім реформований в Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, якому в 2009 році присвоєно почесне ім’я К.Д. Ушинського.
Факультет перепідготовки створено у вересні 1993 р. з метою задоволення потреб освітніх закладів області у високо-кваліфікованих фахівцях з української мови та літератури, англійської мови, практичної психології.
Серед наших випускників-психологів, 35 фахівців стали кандидатами психологічних наук. Наші випускники працюють психологами в закладах освіти, військових частинах, у прикордонних військах, у виробничих та комерційних структурах,  у сфері СБУ і МВС України.
До послуг слухачів факультету перепідготовки – бібліотека, яка містить понад 60000 примірників навчальної літератури, періодичних видань.
Навчання проводиться в аудиторіях. Технічне оснащення інституту дозволяє здійснювати освітню діяльність на рівні сучасних вимог: три комп’ютерні класи, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, Інтернет.

Інформація про роботу кафедри психології.
На кафедрі працює 8 викладачів, з них: 1 - професор, доктор психологічних наук; 2 - професора, кандидата психологічних наук; 2 -доцента, кандидата психологічних наук; 1 – старший викладач, кандидат психологічних наук; 4 - старших викладача-здобувачі наукового ступеня кандидата психологічних наук.


Кафедра спеціалізується за такими напрямками :
-Гендерна психологія.
-Психологія управління.
-Психологія праці.
-Юридична психологія.
-Психологія екстремальних ситуацій.
-Медична психологія.
- Психологія впливу.
-Політична психологія.
-Психологія конфлікту.

Кафедра також спеціалізується й розробляє такі методи психокорекції:
-Психокорекція з елементами
позитивної психотерапії.
-Психокорекція з елементами арт-терапії.
-Психокорекція з елементами психоаналізу.
-Психокорекція з елементами гештальт терапії.

Коментарі