JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE


Інформатизація всіх сфер людської діяльності не могла пройти повз видавничу діяльність. Сьогодні вже існують електронні видання майже всіх популярних світових журналів та газет, а ринок електронних книг вже давно випередив паперовий. Адже видання такого роду обходяться власникам значно дешевше.
Крім того, з 1 вересня за новими вимогами Міністерства освіти і науки (Наказ № 1112 від 17 жовтня 2012 року зі змінами) здобувачам наукових ступенів кандидата і доктора наук тепер необхідно надати статті (для кандидатської – 1 і більше публікацій, для докторської – 4 і більше публікацій), які були опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз. При цьому Перелік наукометричних баз не вказаний.
Пропонуємо звернути увагу на деякі електронні бібліотеки та видання, які будуть корисними вчителям та науковцям.

Вітчизняні
lib.iitta.gov.ua – Електронна  бібліотека НАПН України
nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. На сайті є посилання на інші електронні бібліотеки та ресурси.
journal.iitta.gov.uaІнформаційні технології і засоби навчання. Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України". Галузь: педагогічні науки.
ite.ksu.ks.ua – Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). Журнал внесено Вищою атестаційною комісією України (14 квітня 2010 р.) до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки».
Іноземні
diss.rsl.ru – Офіційний сайт Електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки.
aleph.rsl.ru – Каталог Російської державної бібліотеки.
journals.agh.edu.plComputer Science Journal AGH University of Science and Technology. Журнал присвячений інформаційним технологіям.
sciencedirect.comScienceDirect наукова база даних містить понад 11 мільйонів текстів статей журналів і книжкових глав.
sciencedirect.com/science/browse/sub/computerscience – розділ журналу, що стосується комп’ютерних наук.
springer.com – зібрання більше 400 електронних журналів різного профілю.
springer.com/education+%26+language?SGWID=0-40406-0-0-0 – розділ, що стосується журналів про освіту та мову.
springer.com/computer?SGWID=0-146-0-0-0  – розділ, що стосується журналів комп’ютерних наук.
thescipub.com – добірка журналів різного природничо-математичного спрямування.
thescipub.com/jcs.toc – Journal of Computer Science спрямовано на публікацію наукових статей з теоретичних основ інформації та обчислень, практичних методів для їх реалізації та застосування в комп'ютерних системах.
journal.info.unlp.edu.ar/journalThe Journal of Computer Science and Technology (JCS&T)  – міжнародний журнал сприяння поширенню оригінальних досліджень і технологічного досвіду реалізації в області комп'ютерних наук, інженерії, та інформаційних систем.
comjnl.oxfordjournals.orgThe Computer Journal є одним з найстаріших журналів, обслуговуючих всі галузі академічної спільноти інформатиків.
Знання та використання електронних фахових видань та бібліотек дозволить значно швидше отримувати потрібні дані та повідомлення, обмінюватись досвідом з науковцями зі всього світу. 

Покришень Дмитро Анатолійович, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та методики їх використання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, pokryshen@ukr.net

Коментарі