Дивосплетіння ліній


«У світі не існує некрасивої математики» – девіз закоханої у математику та інформатику, дітей, життя, цей дивовижний світ талановитої і обдарованої вчительки, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста Херсонського морського коледжу, кандидата педагогічних наук Світлани Павлівни Параскеви.
     Дивовижне бачення краси, поезії, музики і сонця в здавалось би німих і холодних математичних формулах. «Що є краса? Гармонія і звук? А може таїна у перехресті ліній?», – запитує Світлана Павлівна і сама ж відповідає на запитання чарівними творами, які створила разом із своїми учнями і через які дарує красу, тепло душі і здивування людям.
     Світлана Павлівна знайшла несподівані, надзвичайно чудові, красиві, зворушливі застосування комп’ютерних програм в процесі навчання математики для виховання у своїх учнів почуття краси, доброти і доброзичливості, поваги до людей і до оточуючого світу, відповідальності за їх безпеку і спокій.
Навчально-методичний посібник “Астроїда-це цікаво!” знайомить читачів з алгебраїчною кривою 6-го порядку – астроїдою і через неї, вірніше на її фоні, долучає їх до дослідження важливих питань алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу. Астроїда як геометричне місце точок, її рівняння, основні задачі, пов’язані з нею є дидактично влучним підґрунтям для тотожних перетворень алгебраїчних та тригонометричних виразів, реальних застосувань похідної та інтеграла.
     Окремим пунктом презентовано цікаве дозвілля або астроарт – рисунки, які виконані тільки з використанням астроїди за допомогою програмно-методичного комплексу GRAN. 
     Посібник адресований студентам, викладачам технікумів і коледжів техніко-технологічного спрямування, а також учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів.
В книзі “Сім уроків астроарту з комп’ютерною підтримкою” детально у формі нестандартних уроків розглядаються основи астроарту – техніки малювання за допомогою однієї лінії (астроїди) у програмному середовищі GRAN. Вдалі ілюстрації допоможуть читачам не тільки швидко засвоїти абетку астроарту, але й самим долучитися до творчого процесу.
     Книга спрямована на розвиток креативності особистості, її естетичних смаків, здатності органічно поєднувати любов до математики, комп’ютера і мистецтва.
     Розрахована на широке коло читачів: творчо налаштованих батьків, учителів математики та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв; студентів коледжів і технікумів; майбутніх учителів – студентів фізико-математичних факультетів університетів; усіх, хто прагне вдосконалення своїх природних якостей.

Книга є продовженням і певною мірою узагальненням попередніх книг авторки «Астроїда – це цікаво», «Сім уроків астроарту», «Дивосплетіння ліній», які вийшли в 2011 р. у видавництві Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Книга адресована вчителям, студентам педагогічних університетів, учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Коментарі