GRANДІОЗНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ


Анотація
Взаємодія та переплетення різних галузей людської діяльності є беззаперечним фактом. Швидкий розвиток інформаційних технологій сприяє їх проникненню у гуманітарні та природничо-математичні науки, дозволяє проводити моделювання різноманітних явищ.  Дана стаття присвячена розв’язуванню експериментальних творчих фізичних задач за допомогою програмного засобу GRAN1.
Ключові слова: експериментальні задачі, творчі задачі, інформаційні технології, програмний засіб GRAN1, міжпредметні зв’язки інформатики з фізикою.


Коментарі