Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним.

Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" №3(91) 2011р. Інтерв`ю з Жалдаком М. І.


Деякі основні тези з нього:

1.    Нині не існує альтернативи інформаційно-комунікаційним технологіям як засобам навчання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
2. Вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій у діючі дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, не заперечування і відкидання здобутків педагогічної науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, у тому числі і за рахунок використання досягнень у розвитку комп’ютерної техніки і засобів зв’язку.
3. Як відомо, знання передати неможливо, їх здобувають лише власними пізнавальними зусиллями, власною пізнавальною діяльністю. Тому рівень професійних компетентностей учителя залежить, у першу чергу, від його власної діяльності, але безумовно і від наявності умов і засобів для здійснення цієї діяльності.
4.   Головне — досконале знання відповідної предметної галузі і методики використання засобів ІКТ у її вивченні.
5. Як зауважує д.псих.н. O.K. Тихомиров: «не виникає ніяких сумнівів, що використання інформаційних технологій (або навіть підготовка до такого використання) приводить до суттєвих змін в психіці, перетворює пізнавальні і мотиваційно-емоційні процеси, діяльність і спілкування людини, свідомість і міжособові взаємини».
6.   Небезпечна передчасна і надмірна «символізація» світу, що може призвести (за словами акад. В.П. Зінченка) дитину до втрати її наївного реалізму, а дорослого – до втрати предметності його діяльності, усіх її складових аж до прийняття рішення, яке повинно бути предметним, осмисленим актом
7. Щодо вивчення ІКТ молодшими школярами. Комп’ютер створювався для того, щоб звільнити людину від рутинних операцій. Таких рутинних операцій — складні обчислення, графічні побудови, пошук потрібних відомостей у величезних масивах всеможливих повідомлень, пошук різноманітних довідок.
8.   Main line: Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним.

Коментарі