Переводчик Translate

Проект Distance learning

Проект у процесі розробки ))

Вільні відкриті курси


  Метою вивчення даного курсу є формування інформатичної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.
  Головні завдання: 
  • ознайомлення з можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
  • формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінні загальноосвітнім навчальним закладом;
  • розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, що стосується педагогічної діяльності;
  • формування у слухачів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання даних, які пов’язані з виконанням їх службових обов’язків в умовах інформаційного суспільства;
  • формування фундаментальних знань з інформаційно-комунікаційних технологій та збільшення рівня інформаційної культури слухачів курсів підвищення кваліфікації.


  Метою проходження даного курсу є формування інформатичної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу професійної орієнтації учнів.
  Головні завдання: 
  • ознайомлення з можливостями використання безоплатних соціальних сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
  • формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності;
  • розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, що стосується профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
  • формування у слухачів уміння застосовувати соціальні сервіси WEB 2.0 з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, яка пов’язана з процесом профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства.


  Метою проходження курсу є формування інформатичної компетентності, знань, умінь і навичок з валеологічної культури вчителя початкових класів, а також надання науково-методичної та практичної допомоги вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу щодо запровадження здорового способу життя учнів.
  Головні завдання: 
  • ознайомлення з можливостями використання освітніх інтернет- ресурсів при підвищенні кваліфікації  вчителів початкових класів щодо запровадження здорового способу життя учнів;
  • формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання Інтернет- ресурсів щодо запровадження здорового способу життя учнів в інформаційному освітньому середовищі;
  • розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати матеріали, які стосуються запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 
  • формування у слухачів уміння застосовувати освітні Інтернет- ресурси з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання даних, яка пов’язана щодо запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства;
  • сформувати навички проведення здоров’язбережувальної освітньої діяльності вчителя початкових класів.


  Метою вивчення курсу є формування знань, умінь і навичок прийомів опрацювання даних, а також технологій проектування і створення елементів інформаційних систем з використанням широких інструментальних опцій сучасних систем управління базами даних (СУБД) для забезпечення розвитку компонентів інформаційної культури вчителів та розкриття їхнього творчого потенціалу.
  Завданнями опанування курсу є:
  • формування та розвиток бази предметних компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій для якісного їх використання у навчально-пізнавальній та професійній діяльності та розширення інформаційного світогляду;
  • навчання проведення основних операцій над інформаційними об’єктами, зокрема зі створення та опрацювання різних інформаційних об’єктів у СУБД;
  • розвиток алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
  • розвиток наукового мислення, спрямованого на проведення досліджень, самостійне здобування та опрацювання даних, педагогічно виважене використання СУБД;
  • навчити дотримання умов безпеки в ході роботи з інформаційними системами.


  Мета вивчення даного курсу є закріплення теоретичного матеріалу, отримання навичок практичної роботи на комп’ютері та програмуванні на мовах Turbo Pascal та Delphi.


  Метою вивчення курсу є фундаментальна підготовка вчителів про сучасні мережеві технології та навиків їх практичного використання для пошуку, опрацювання та аналізу даних, формування інформатичних компетентностей з веб-дизайну та веб-розробки.
  Серед основних завдань вивчення курсу є:
  • засвоєння структури та побудову комп’ютерних мереж, перспективи їх розвитку і новітні технології;
  • набуття навичок самостійної роботи з використання сервісів комп’ютерних мереж, розуміння концепції Веб 2.0;
  • розвиток наукового мислення, спрямованого на дослідження об’єктів мереж, сайтів; визначення зв’язків між ними;
  • оволодіння практичними навичками розробки веб-сайтів, їх структури, зовнішнього вигляду з врахуванням психолого-педагогічних аспектів;
  • вміння обґрунтованого добору програмного забезпечення та сервісів з метою реалізації відповідного функціонального наповнення сайтів.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...