Переводчик Translate

Курс СУБД Access 2010

Метою вивчення курсу є формування знань, умінь і навичок прийомів опрацювання даних, а також технологій проектування і створення елементів інформаційних систем з використанням широких інструментальних опцій сучасних систем управління базами даних (СУБД) для забезпечення розвитку компонентів інформаційної культури слухачів та розкриття їхнього творчого потенціалу.
Завданнями опанування курсу є:
- формування та розвиток бази предметних компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій для якісного їх використання у навчально-пізнавальній та професійній діяльності та розширення інформаційного світогляду;
- навчання проведення основних операцій над інформаційними об’єктами, зокрема зі створення та опрацювання різних інформаційних об’єктів у СУБД;
- розвиток алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
- розвиток наукового мислення, спрямованого на проведення досліджень, самостійне здобування та опрацювання даних, педагогічно виважене використання СУБД;
- навчити дотримання умов безпеки в ході роботи з інформаційними системами.
Отримані знання допоможуть у підготовці до всеукраїнської учнівської олімпіади та Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій.
Для успішного оволодіння матеріалом слухачі повинні мати достатні знання та первинні навички роботи з операційною системою (вікна, меню, перемикачі тощо) та іншими програмами, зокрема Microsoft Office (Word, Excel), вільно володіти графічним інтерфейсом користувача, мати базові знання та навички роботи у СУБД Access. Бажано також уміння сортувати та фільтрувати дані, обчислювати підсумки з використанням функцій у табличному процесорі. Це дозволить приділити основну увагу особливостям системи управління базами даних.

Курс розраховано на вчителів інформатики та учнів, які беруть участь у І, ІІ та ІІІ етапах олімпіади з інформаційних технологій і всіх хто цікавиться проектування баз даних на СУБД Access 2010.

Курс подано у двох форматах: відкритому та пропрієтарному.

Відкритий курс:
 • перелік тем та план занять;
 • посилання на відеоуроки з відкритих джерел до відповідних тем;
 • завдання для проектів;
 • приклад (методика) виконання проекту;
 • форум для обговорення питань по курсу;
 • подано методику проектування та розробки структури баз даних на турнірах та олімпіадах;
 • всі матеріали у відкритому доступі та доступні для перегляду вже сьогодні.
  
Пропрієтарний курс:
 • перелік тем та план занять; 
 • теоретична змістовна частина;
 • посилання на авторські відеоуроки та відеолекції до відповідних тем;
 • завдання для самостійної роботи;
 • контрольні запитання;
 • тестування по завершенню вивчення кожного змістовного модуля (отримуються рейтингові бали);
 • завдання для практичного виконання (отримуються рейтингові бали);
 • аналіз розвязування практичних завдань у текстовому або мультимедійному режимах;
 • завдання проектів для самостийного виконання;
 • перевірка виконання проекту (отримуються рейтингові бали);
 • за результатами набраних рейтингових балів будуть видаватись сертифікати про проходження дистанційного курсу;
 • теорія та практика розвязування завдань (бази даних) з всеукраїнських олімпіад з інформаційних технологій (ІІ, ІІІ та ІV етап);
 • форум для обговорення питань по курсу;
 • подано методику проектування та розробки структури баз даних на турнірах та олімпіадах;
 • матеріали курсу будуть додаватись відповідно до плану.
Тривалість навчання: 7 місяців (01.10.2016-28.04.2017)

За додатковими довідками звертатись на пошту pokryshen@ukr.net  
<<Зареєструватись на пропрієтарний курс СУБД Access 2010 >>
Реєстрацію на курс закрито!!! Звертатись до автора курсу на пошту pokryshen@ukr.net

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...