Переводчик Translate

Курс СУБД Access 2010

Метою вивчення курсу є формування знань, умінь і навичок прийомів опрацювання даних, а також технологій проектування і створення елементів інформаційних систем з використанням широких інструментальних опцій сучасних систем управління базами даних (СУБД) для забезпечення розвитку компонентів інформаційної культури слухачів та розкриття їхнього творчого потенціалу.
Завданнями опанування курсу є:
- формування та розвиток бази предметних компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій для якісного їх використання у навчально-пізнавальній та професійній діяльності та розширення інформаційного світогляду;
- навчання проведення основних операцій над інформаційними об’єктами, зокрема зі створення та опрацювання різних інформаційних об’єктів у СУБД;
- розвиток алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
- розвиток наукового мислення, спрямованого на проведення досліджень, самостійне здобування та опрацювання даних, педагогічно виважене використання СУБД;
- навчити дотримання умов безпеки в ході роботи з інформаційними системами.
Отримані знання допоможуть у підготовці до всеукраїнської учнівської олімпіади та Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій.
Для успішного оволодіння матеріалом слухачі повинні мати достатні знання та первинні навички роботи з операційною системою (вікна, меню, перемикачі тощо) та іншими програмами, зокрема Microsoft Office (Word, Excel), вільно володіти графічним інтерфейсом користувача, мати базові знання та навички роботи у СУБД Access. Бажано також уміння сортувати та фільтрувати дані, обчислювати підсумки з використанням функцій у табличному процесорі. Це дозволить приділити основну увагу особливостям системи управління базами даних.

Курс розраховано на вчителів інформатики, які займаються з учнями, які беруть участь у І, ІІ та ІІІ етапах олімпіади з інформаційних технологій і всіх хто цікавиться проектування баз даних на СУБД Access 2010.

Курс подано для двох категорій слухачів:
- базовий "Основи системи управління базами даних Microsoft Access": вивчення інтерфейсу та основних інструментальних опцій СУБД Microsoft Access
- профільний "Компетентнісний підхід у розв’язуванні задач з баз даних Microsoft Access": розгляд та аналіз технології виконання завдань з баз даних, які пропонувались на ІІІ та ІV етапах олімпіади та інтернет-олімпіади з інформаційних технологій.


Базовий курс:
 • теоретична змістовна частина;
 • посилання на авторські відеоуроки та відеолекції до відповідних тем;
 • завдання для самостійної роботи;
 • контрольні запитання;
 • тестування по завершенню вивчення кожного змістовного модуля;
 • завдання для практичного виконання;
 • аналіз розвязування практичних завдань у відео режимі;
 • завдання проектів для самостийного виконання;
 • за результатами навчання можна отримат сертифікат про проходження дистанційного курсу (30 год);
 • місце для обговорення питань по курсу;
 • подано методику проектування та розробки структури баз даних на турнірах та олімпіадах; 
 • вебінари до кожної з тем відповідно до графіка.
Профільний курс:
 • теорія та практика розвязування завдань (бази даних) з всеукраїнських олімпіад з інформаційних технологій (ІІІ етап: 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2017-2018 (ІОІТ); ІV етап: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2016-2017 (ІОІТ), 2017-2018 (ІОІТ));
 • місце для обговорення питань по курсу;
 • подано методику проектування та розробки структури баз даних на турнірах та олімпіадах;
 • за результатами навчання можна отримат сертифікат про проходження дистанційного курсу (30 год);
 • вебінари до кожної з тем відповідно до графіка.

За довідками звертатись на пошту pokryshen@ukr.net  

Термін проведення базового курсу кінець вересня - грудень 2018


<<Зареєструватись на базовий курс Основи системи управління базами даних Microsoft Access >>


<<Зареєструватись на профільний курс Компетентнісний підхід у розв’язуванні задач з баз даних Microsoft Access>>
3 коментарі:

 1. Цей курс повністю дистанційний? Ці години враховуються як години підвищення кваліфікації та будуть враховані при атестації?

  ВідповістиВидалити
 2. І мене цікавить вартість курсу. Дякую.

  ВідповістиВидалити

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...